Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA

3055

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku zawiera: 

  • Imię i nazwisko
  • numer identyfikacji podatkowej
  • numer PESEL, numer dowodu osobistego 
  • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych 
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego 
  • nr rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy

pokój Nr. 1

tel. 15 879 13 06 wew. 41

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Od 1 luty do 28 luty 2019r., oraz 1 sierpień do 2 wrzesień 2019. w terminie jednego miesiąca po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej /jt.Dz. U. z 2015r. poz. 1340/

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki w okresie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r art. nr 6 ust. 5 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (j.t.Dz. U. z 2015r.  poz. 1340) powinien: 

  • w terminie od 1 luty do 28 luty złożyć wniosek do Wójta Gminy Harasiuki wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia złożyć wniosek wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 luty do 31 lipca w ramach kwoty zwrotu podatku określonego na bieżący rok.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. z 2013r. Nr 789/Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2-30 kwietnia w przypadku I wniosku
  • 2-30 października w przypadku II wniosku

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2014 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 1779
21 sierpnia 2019 13:35 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.
21 sierpnia 2019 13:28 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.
04 lutego 2019 13:10 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.