Referat Finansowy

2. Do kompetencji i zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1/ opracowanie projektów budżetu gminy,
2/ prowadzenia dokumentacji w zakresie wymierzania i poboru podatków i opłat lokalnych określonych w odrębnych przepisach,
3/ dokonywania okresowych analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami,
4/ prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów,
5/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz ewidencji wyposażenia i mienia gminy,
6/ prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem płac i wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
7/ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8/ prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
9/ obsługa księgowa w zakresie podatku VAT,
10/ sporządzanie sprawozdań finansowych,
14/ prowadzenie całokształtu spraw w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Stanowiska

Skarbnik Gminy

inspektor d/s wymiaru podatków.

inspektor d/s księgowosci budżetowej

inspektor d/s windykacji należności podatkowych

inspektor d/s księgowości budżetowej

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3379
15 lipca 2015 09:44 Gabriel Waliłko - Zmiana danych jednostki. zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy
04 marca 2015 09:23 Gabriel Waliłko - Zmiana danych jednostki.
04 marca 2015 09:22 Gabriel Waliłko - Zmiana danych jednostki.