Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Druk deklaracji zgodny z Uchwałą Rady Gminy w Harasiukach.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój Nr 1 /parter/

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na odpowiednim formularzu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ./Dz. U. z 2014r poz. 849/

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji (IN-1). Parter, pokój nr 1, tel. (0-15) 879-13-06 wew. 41

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2465
21 grudnia 2015 12:46 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2015 12:46 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
21 grudnia 2015 12:46 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.