Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Druk deklaracji zgodny z uchwałą Rady Gminy w Harasiukach.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój Nr 1 / parter/Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

do 15 stycznia danego roku podatkowego.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnyc /Dz. U. z 2014r poz. 849/

Inne informacje

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji (DN-1). Wysokość podatku od nieruchomości określa Uchwała Rady Gminy Harasiuki. Parter, pokój nr 1, tel. (015) 879-13-06 wew.41

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3147
21 grudnia 2015 12:45 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2015 12:45 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
21 grudnia 2015 12:45 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.