Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Druk deklaracji zgodny z Uchwałą Rady Gminy w Harasiukach.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój Nr 1 - parter

Opłaty

zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia

złożyć informację o gruntach na odpowiednim formularzu w3 okresie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatklu rolnym /Dz. U. z 2013r poz. 1381 z późn. zm./

Tryb odwoławczy

nie dotyczy.

Inne informacje

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego polega na wypełnieniu odpowiedniego druk formularza - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1). Parter, pokój nr 1, tel. (0-15) 879-13-06 wew. 41

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2415
21 grudnia 2015 12:49 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2015 12:48 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
21 grudnia 2015 12:48 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.