Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Druk informacji zgodny z uchwałą Rady Gminy w Harasiukach.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 1 / parter /

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Złożyć informację o lasach na odpowiednim formularzu w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 2 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2013r poz. 465/

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza informacji (IL-1). Parter, pokój nr 1, tel. (0-15) 879-13-06 wew. 41

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2237
21 grudnia 2015 12:44 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2015 12:44 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
21 grudnia 2015 12:44 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.