Referat Organizacyjny

1. Do kompetencji i zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie spraw z zakresu:
1/ zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania Urzędu,
2/ koordynowania pracy w Urzędzie, oraz rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między referatami,
3/ prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem funduszu płac oraz prowadzenie spraw osobowych,
4/ prowadzenie spraw związanych z :
a/ obsługą Wójta Gminy,
b/ Rady Gminy,
c/ obsługą jednostek pomocniczych,
5/ czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów korespondencji Urzędu,
6/ dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów, druków i wyposażenia potrzebnego w pracy Urzędu
7/ wdrażania informatyki do pracy Urzędu.
8/ zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości Urzędu,
9/ prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEIDG,
10/ prenumerata niezbędnych czasopism i zakupy lektury fachowej,
11/ utrzymanie czystości w budynku jako równię wokół niego,
12/ ogrzewania budynku oraz usuwanie innych usterek,
13/ prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
14/ prowadzenie narad i szkoleń pracowników Urzędu Gminy,
15/ obsługa wyborów do organów państwa i samorządu,
16/ prowadzenie dokumentacji w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie,
17/ prowadzenie dokumentacji w okresie służby przygotowawczej i egzaminów z odbycia tej służby,
18/ prowadzenie dokumentacji w zakresie ocen okresowych pracowników urzędu. do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
20/ podejmowanie działań w zakresie promocji gminy,
21/ podejmowanie działań w zakresie współpracy na rzecz organizacji pozarządowych
22/ współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
23/ prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Stanowiska

referent d/s organizacyjno-kadrowych

inspektor d/s obsługi organów Gminy i Wójta.

inspektor d/s informatyzacji urzędu i promocji gminy.

konserwator

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Wybory

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-15
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5017
14 maja 2020 08:40 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych stanowiska: referent d/s organizacyjno-kadrowych.
29 listopada 2018 18:35 (Gabriel Waliłko) - Dodanie stanowiska: konserwator.
11 lipca 2017 09:34 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych stanowiska: mł. referent d/s organizacyjno-kadrowych.