Przetargi

Wybierz rok

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY HARASIUKI”

Zamawiający – Gmina Harasiuki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). ...