Rejestr Instytucji Kultury

Kod RWA

4021, 4022

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Organizacyjny

Urzędu Gminy w Harasiukach

37-413 Harasiuki 112A

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Harasiuki prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz .U. z 2012 r. poz. 189/. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Harasiuki:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Podstawa prawna

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Harasiuki prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz .U. z 2012 r. poz. 189/. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Harasiuki:

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-09-11
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2015 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 1167
01 kwietnia 2020 09:20 (Gabriel Waliłko) - Dodanie załącznika.
01 kwietnia 2020 09:19 (Gabriel Waliłko) - Dodanie załącznika.
01 kwietnia 2020 09:19 (Gabriel Waliłko) - Usunięcie załącznika.