Rejestr przeprowadzonych kontroli

Wybierz rok

Kontrola Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniach 7 i 8 marca 2017r Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszówie przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Sśrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach w zakresie realizacji zadań samorzadu gminnego w wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Kondrola doraźna projektu pt. " Gotowi na rozwój"

W dniu 30 września 2015r Wojeódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę doraźna projektu pt. "Gotowi na rozwój" realizowanego w ramach Działania 9.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Kontrola dotyczyła funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach na terenie gminy a mianowicie...

Kontrola realizacji projektu "PSAeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

W dniu 15 września 2015r została przeprowadzona kontrola relalizacji projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Kontrolę przeprowadził Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.