Deklaracja na podatek od środków transportowych

Kod RWA

3124

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 1 / parter /

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Złożyć deklarację na odpowiednim formularzu w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 716 zpóźn. zm./

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza DT-1 oraz DT-1/A. Parter, pokój nr 1, tel. (0-15) 879-13-06 wew. 41

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-10
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2014 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 1379
04 lutego 2019 13:37 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
04 lutego 2019 13:37 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
04 lutego 2019 13:37 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.