E-MELDUNEK

Kod RWA

5343

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Aby zameldować się lub wymeldować drogą elektroniczna niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Dokumenty niezbędne do realizacji zameldowania

- skan dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

- skany pełnomocnictw

- oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu

- w przypadku zgłaszania meldunku przez pełnomocnika skan upoważnienia osoby meldowanej

Miejsce złożenia dokumentów

Aby dokonać czynności zameldowania bądź wymeldowania przez internet należy udać się na witrynę WWW.obywatel.gov.pl i wybrać interesującą nas usługę  (meldunek) i potwierdzić swoja tożsamość Profilem Zaufanym. Następnie musimy wybrać czy chodzi nam o zameldowanie na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowanie. Wniosek wysyłamy przez sieć do właściwego miejscowo urzędu, odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje nas po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli dołączyliśmy do formularza skany dokumentów, urzędnik może nas poprosić o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości zostaniemy zameldowani.

Opłaty

Zwolnione z opłat

Inne informacje

 

Osoba meldująca się na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy możemy złożyć droga elektroniczną, wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia: odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa, lub wersja elektroniczna przesłana przez EPUAP.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Derylak
Ilość wyświetleń: 610
09 stycznia 2018 12:01 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2018 12:00 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2018 11:59 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.