Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Kod RWA

5343

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego należy przedłożyć następujace dokumenty:

- wypełniony druk wymeldowania zawierający podpis osoby zgłaszającej

Do wglądu nalezy przedłożyć:

- ważny dokument tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Harasiuki, 37-413Harasiuki 112A

Referat Spraw Obywatelskich- pokój nr 2

Tel. 015 8791306 wew. 42

Opłaty

Zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /j.t Dz. U. z 2017r. poz 657 z późn. zm/

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Derylak
Ilość wyświetleń: 521
09 stycznia 2018 12:25 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2018 12:24 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2018 12:23 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.