Wpis do ewidencji innych obiektów świadczacych usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie gminy Harasiuki

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

     Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie gminy Harasiuki z wypełnionymi załącznikami

2.      W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanego przez właściwy urząd statystyczny

- kserokopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki 112A

Referat Spraw Obywatelskich – pokój nr 2

Tel. 015 8791306 wew. 42

Opłaty

Zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych /j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1553 z późn. zm./

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie /t. j. Dz. U z 2017r. poz. 2166/

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wpisu do ewidencji – odwołanie od decyzji wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-24
Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agata Derylak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Derylak
Ilość wyświetleń: 528
24 stycznia 2018 10:28 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.
24 stycznia 2018 10:27 (Agata Derylak) - Usunięcie załącznika.
24 stycznia 2018 10:26 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.