Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, składa pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Harasiuki w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.
Wniosek powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania.

Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemne informacje:

- pochodzeniu psa,
- jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
- miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego
Pokój nr 10
tel. (015) 879 13 06 wew. 36
gospodarka@bazagmin.pl

Opłaty

opłata na wydanie zezwolenia – 82,00 zł. na podstawie cz. III, kol 3, pkt. 44, ppkt. 2, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r poz. 1282) - na konto urzędu gminy w Harasiukach (BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

1. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwięrząt /Dz.U. z 2013r poz. 856/
2. § 14 ust. 1-4 uchwały Nr XXXIV/200/06 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 29 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Harasiuki.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12 39-400 Tarnobrzeg.

Inne informacje

Wykaz rasy psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

Amerykański pit bull terier, Perro de Presa Mallorqin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2323
17 grudnia 2014 09:44 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
10 czerwca 2008 15:25 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
10 czerwca 2008 09:30 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.