Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt stały należy złożyć następujące dokumenty w Biurze Ewidencji Ludności:

-druk „zgłoszenia pobytu stałego” zawierający podpisy osoby meldującej się oraz właściciela lub najemcy lokalu
-kartę pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się
-potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy

Do wglądu przedstawić należy :
-dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu
-w przypadku domu jednorodzinnego – akt własności budynku

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2277
15 maja 2008 11:42 (Administrator) - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 11:41 (Administrator) - Utworzenie sprawy.