Uzyskanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży, zniszczenia) dowodu osobistego, w celu uzyskania zaświadczenia o utracie dokumentu należy złożyć w Biurze Dowodów Osobistych:

-oświadczenie o utracie dowodu osobistego /oświadczenie składa osobiście właściciel dokumentu/

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
Harasiuki
pokój nr 3
tel. (15) 879-13-06 wew. 43

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Inne informacje

Wydanie zaświadczenia o utracie dokumentu następuje na żądanie strony.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2365
15 maja 2008 11:44 (Administrator) - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 11:43 (Administrator) - Utworzenie sprawy.