Uzyskanie informacji osobowo-adresowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać informacje osobowo – adresową należy złożyć następujące dokumenty w Biurze Ewidencji Ludności:

- dowód osobisty osoby ubiegającej się o udzielenie informacji osobowo – adresowej
- wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
- w przypadku gdy osoba ubiega się o udostępnienie danych osobowo - adresowych osób drugich powinna przedłożyć do wglądu:


- pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie upoważniające do udostępnienia danych osobowo – adresowych w imieniu osób drugich

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych wynosi 4% najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego w przepisach odrębnych i od 19 listopada 2008r wynosi 31 zł. - §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 207, poz. 1298/ 

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni
udostępnia się dane lub wydaje decyzję o odmowie udostępnienia danych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Osoba ubiegająca się o udostępnienia danych osobowo – adresowych osób drugich jest zobowiązana wskazać przepis na podstawie którego jest upoważniona do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowo – adresowych / np. wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów/.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2850
12 grudnia 2014 10:56 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2008 11:10 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 11:51 (Administrator) - Dodanie załącznika.