Zameldowanie w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać decyzję administracyjną o zameldowanie należy złożyć następujące dokumenty:

- druk „zgłoszenia pobytu stałego” lub „czasowego ponad 2 miesiące”
podpisany przez osobę meldującą się
- wniosek o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej /w formie podania/

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

Czas załatwienia sprawy – zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm./

Tryb odwoławczy

Uczestnikom postępowania administracyjnego o zameldowanie przysługuje prawo złożenia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2318
19 czerwca 2008 11:59 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 11:54 (Administrator) - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 11:54 (Administrator) - Utworzenie sprawy.