Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy, złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jej przesłanie drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zwiera: dane wnioskodawcy (nazwisko i imię, numer PESEL i adres do korespondencji, oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, osoba składająca wniosek winna się wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. Wnioski elektroniczne należy przesyłać na adres: usc@harasiuki.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Harasiuki pokój Nr 3

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę należy wnieść gotówką u inkasenta w Urzędzie Gminy lub przelewem na konto BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001

Podstawa prawna

Dz.U.2014.1741
2014-12-31 zm. Dz.U.2014.1888 art. 3
USTAWA
z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.)

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2008 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2607
20 marca 2015 12:24 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:14 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:13 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.