Zaświadczenie o zdolnosci prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- odpis skrócony aktu: urodzenia /panna, kawaler/ albo urodzenia i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo urodzenia , zgonu /wdowa, wdowiec/
- wniosek o wydanie zaświadczenia,
- zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
- dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Harasiuki
pokój Nr 3.

Opłaty

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 26 zł.

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia wszystkich dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2014, poz. 749 z późn. zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2214
17 grudnia 2014 09:36 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2008 08:30 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2008 08:07 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.