Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej a nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej a nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy złożyć następujace dokumenty w biurze ewidencji ludności:
- druk zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy zawierający podpisy osoby meldującej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
- ważny dokument podróży /paszport/
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Do wglądu należy przedłożyć:
- dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu
- w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich - pokój nr 2
telefon - 015 8791306 wew. 42

Opłaty

zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2614
30 lipca 2008 09:58 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 09:36 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 09:18 (Irena Pawęzka) - Utworzenie sprawy.