Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy będacego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy złożyć następujące dokumenty w ewidencji ludności:
- druk zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy zawierający podpisy osoby meldujacej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożswamość i obywatelstwo / paszport dokument tożsamości/
- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP/
Do wglądu należy przedłożyć - dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu, w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat spraw Obywatelskich pokój Nr 2 telefon 015 8791306 wew. 42.

Opłaty

zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2246
30 lipca 2008 11:30 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 11:28 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 09:19 (Irena Pawęzka) - Utworzenie sprawy.