Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt stały będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy złożyć następujace dokumenty w ewidencji ludności:
- druk zgłoszenia pobytu stałego zawierający podpisy osoby meldujacej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo /paszport, dokument tożsamości/
- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / zezwolenie na osiedlenie się , kartę pobytu /
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.
Do wglądu należy przedłożyć :
- dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu,
- w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat spraw Obywatelskich - pokój Nr 2
telefon 015 8791306 wew. 42.

Opłaty

zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2236
30 lipca 2008 10:57 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 10:36 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 10:18 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.