Aktualności

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 15 00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach 

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół z budżetu Gminy Harasiuki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki.
  4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący 

  Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko


  

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 14 45  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół z budżetu Gminy Harasiuki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki.
  4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-25
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 153
25 stycznia 2018 16:08 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 16:08 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 16:07 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)