Zadania i zamierzenia na przyszłość

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STRATEGIA ROZWOJU GMINY HARASIUKI

STRATEGIA ROZWOJU GMINY HARASIUKI Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe kilkanaście lat. Działalność samorządu gminnego koncentrować się będzie w szczególności na: ● PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ● INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ. Cel I. Budowa pełnej infrastruktury...