Zadania zrealizowane

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z działalności Wójta Gminy Harasiuki za 2008r

DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2008r. Budżet gminy W roku 2008 budżet gminy po stronie dochodów był planowany na kwotę 13 419 049 PLN, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2 459 166,76 PLN i wynosi 15 878 215,76 PLN a wykonanie 15 905 610,15 PLN. Strona wydatków była planowana na kwotę 14 976 668 PLN, po zmianach wynosił...

Osiągnięcia Wójta Gminy w 2007r

Informacja z działalności Wójta w 2007r.

Osiągnięcia Wójta w latach 2002 – 2006

Osiągnięcia Wójta w latach 2002 – 2006 ROK 2003 1. Wykonano budowę ujęcia, stację uzdatniania wody i sieć wodociągową w miejscowości Nowa Wieś. • Wartość inwestycji ogółem 887 486,34 zł. • Zadanie było współfinansowane ze środków przedakcesyjnych w ramach programu „SAPARD” .Wartość przyznanej...