Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 

Na  podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 pkt. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach”  w formule „zaprojektuj i wybuduj

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4. ustawy ,ponieważ  cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej wyniosła  5 505 480,00 zł, natomiast Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał  przeznaczyć kwotę 3.811.832,00 zł.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej i stanie faktycznym.

 

Wójt

/- / Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-26
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2018 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 261
26 lutego 2018 11:57 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 11:57 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 11:56 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)