Przetargi

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki

 

 

Lp

Nr działki

Pow.

działki

Nr KW

Położenie

opis

 Przezn.

w MPO lub decyzja.

Cena

wywoławcza zł brutto

Kwota wadium w zł

Termin zagospo-darow.

 

Obciążenia i zobowiązania

1

871/3

0,1506

TB1N/00097508/3

Nieruchomość położona w miejscowości Łazory przy drodze powiatowej nr 1067R Bidaczów -Łazory.

 

Brak planu. Wydana dec. o warunkach zab.

Nr RRG.II.

6730.39.2011     z dnia 2011-10-18 określająca, że pod

budownictwo

jednorodzinne

30 600

3000

10 lat

od daty przeniesi-enia własnoś.

nieruch.

brak

2

871/4

0,1507

TB1N/00097508/3

Nieruchomość położona w miejscowości Łazory przy drodze powiatowej nr 1067R Bidaczów -Łazory.

Brak planu. Wydana dec. o warunkach zab.

Nr RRG.II.

6730.39.2011     z dnia 2011-10-18 określająca, że pod

budownictwo

jednorodzinne

30 600

3000

10 lat

od daty przeniesi-enia własnoś.

nieruch.

brak

 

Przetarg ustny nieograniczony oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 1000 w  budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a, pokój nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli, które należy wpłacić w pieniądzu polskim na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr  57 9602 0007 3000 0114 2000 0028 w terminie do dnia 11 września 2019 r.(decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki.

 

Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić wielokrotność kwoty wadium.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Harasiuki.

 

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty, oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny okazać komisji przetargowej dowód wpłacenia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, osób prawnych – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego zaś w przypadku osób umocowanych do reprezentowania osób prawnych – właściwe pełnomocnictwo.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działek można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06  wew. 36 w godz. pracy Urzędu.

 

Harasiuki, dnia 2019-08-06

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6 sierpnia 2019
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: H. Żurawicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2019 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Pelak
Ilość wyświetleń: 327
06 sierpnia 2019 11:10 (Paweł Pelak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)