Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki”- etap II.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający przekazuje  poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację zadania pn. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki - etap II.” wraz z udzielonymi  wyjaśnieniami.

Treść pytań :

  1. Brak w przedmiarze drzwi wewnętrznych D5 i D6 – czy należy je przyjąć do wyceny.
  2. Brak w przedmiarze poręczy dla osób niepełnosprawnych w łazience dla niepełnosprawnych – czy należy przyjąć je do wyceny.
  3. Brak w przedmiarze parapetów zewnętrznych-czy należy przyjąć do wyceny,
  4. Proszę o podanie parametrów technicznych(klasę ścieralności, antypoślizgowość i grubość) płytek ceramicznych,
  5. Czy zamawiający wyrazi zgodę  na zamianę ścianek z płyt HPL na ścianki z płyt MDF,
  6. Czy miski ustępowe mogą być stojące.

 

Odpowiedzi :

 

Ad. 1. Drzwi wewnętrzne D5 i D6 zostały ujęte w dziale „ścianki działowe kabin WC i pryszniców płyt HPL w poz. 2.1. przedmiaru robót.

Ad.2.  Poręcze dla osób niepełnosprawnych w łazience należy przyjąć do wyceny oferty.

Ad.3. Parapety zewnętrzne należy ująć  do wyceny oferty,

Ad.4. Zgodnie z zapisami w projekcie zastosować płytki antypoślizgowe na kleju wysoko elastycznym. Podłogowe płytki ceramiczne z uwagi na swoje zastosowanie muszą  spełniać normy dotyczące zapewnienia odpowiedniej przyczepności użytkownikom  dla budynku szatniowo- sanitarnego.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę  ścianek z płyt HPL na ścianki  z płyt MDF.

Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę  na montaż misek ustępowych stojących typu Kompakt.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-01-09
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2020 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 473
09 stycznia 2020 14:29 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)