Podziały nieruchomości

Kod RWA

6831

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W celu dokonania podziału nieruchomości należy złożyć wniosek o podział nieruchomości skierowany do Wójta wraz z załącznikami.

Załącznikami są:

- wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego);
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy ewidencyjnej, projekt opracowuje geodeta (2 szt.).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego
Pokój nr 10
tel. (015) 879 13 06 wew. 36

Opłaty

Nie podlegają opłacie skarbowej na podst. art.2 ust. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz. U z 2016r poz. 1827 z zm./.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

art. 93 ust. 4, art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2015r poz. 1774 z zm./

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu , ul. Św. Barbary 12 39-400 Tarnobrzeg

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-04
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2780
19 stycznia 2018 11:49 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2017 14:19 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja danych
12 grudnia 2014 09:57 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.