Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   OBWIESZCZENIE


 WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

    z dnia 6 sierpnia  2019 r.

 

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

      o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  dla zamierzenia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd gmina Harasiuki – na działkach nr ewidencyjny: 1704, 1074, 1706, 1713, 1712, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486/3, 486/4, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494/1, 496/1, 500/1, 500/2, 500/3, 502/1, 503, 504, 505/1, 505/2, 506/2, 506/5, 506/3, 506/2, 507/2, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525/1, 527/1, 529, 531, 533/1, 535, 537, 539/1, 541, 543/1, 545, 547, 549/1, 553, 555/1, 557, 559, 561, 563, 565/1, 567/1, 570, 572, 574, 576/1, 578, 580/1, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 595, 596, 594/1, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612/1, 614/1, 1707,  807/3, 807/1, 807/2, 810/1, 810/2, 813/1, 813/2, 818/2, 821, 824, 827, 830, 831, 834, 837, 840, 844, 849/1, 849/2, 854, 857, 860, 864, 867/1, 867/2, 870, 873, 876, 881, 885, 890, 898/1, 903, 917, 928, 931, 983, 985/1, 987/2, 989, 991, 993/1, 993/2, 995, 997, 999, 1001/1, 1001/2, 1003/1, 1005, 1007, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1009/6, 1011/1, 1011/2, 1013/1, 1013/2, 1015, 1017, 1019, 1020,811/1, 811/2, 814, 819/2, 819/4, 819/6, 822/1, 822/2, 825, 828, 832, 835/1, 835/3, 835/4, 838, 841/2, 841/3, 841/4, 845, 850, 855, 858, 861, 862, 865, 868, 871, 874, 877, 882/1, 882/2, 886, 892, 899, 904, 908, 924, 929/2, 932/1, 984/1, 986/1, 988, 990, 992, 994, 996/1, 996/2, 1735, 1000, 1002, 1004/2, 1006, 1006/2, 1006/3, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1030, 1032, 1033, 1033/2, 1034, 1035, 1033/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045/2, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1050, 1051, 1052/1, 1053/1, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1080, 1081, 1082, 1083/1, 1084/1, 1073 w obrębie Gózd.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 1500

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 lipca 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i tablicy sołectwa Gózd.

 

 

WÓJT  GMINY

 

/ - /  Krzysztof  KISZKA

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2019 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Pelak
Ilość wyświetleń: 189
06 sierpnia 2019 15:27 (Paweł Pelak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)