Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                                    Harasiuki, dnia 2020-01-27

Gmina Harasiuki

37 – 413 Harasiuki ul. Długa 11

RRG.III.271.1.2020

 

                                                                                I N F O R M A C J A  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko gmina Harasiuki – Etap II”,  najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca:

 

„SUPEREX” Janusz Rozlazły

Giedlarowa 1024,

37 – 300 Leżajsk

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego, i otrzymała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

 

 Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów.

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata 37 – 464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 64

 

40.39

 

40

 

80.39

2.

Usługi Remontowo-Budowlane MALBUD Andrzej Małek

Sarzyna 763,

37 – 310 Nowa Sarzyna

 

56,17

 

40

 

96,17

3.

SUPEREX Janusz Rozlazły

Giedlarowa 1024

37 – 300 Leżajsk

 

60

 

40

 

100

4.

REM-BUD Tadeusz Piela

37 – 312 Łętownia 204

 

 

56,32

 

40

 

96,32

5.

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER” Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1,

37 – 418 Krzeszów  n/Sanem

 

 

57,65

 

40

 

97,65

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                       /-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-01-27
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2020 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 659
27 stycznia 2020 11:17 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 11:16 (Gabriel Waliłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)