Przetargi

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Harasiuki

Nr działki

Pow.

działki

(ha)

Nr KW

Położenie

opis

 Przezn.

w MPO lub decyzja.

Cena

wywoławcza zł brutto

Kwota wadium w zł

Termin zagospo-darow.

Obciążenia i zobowiązania

80

0,6886

TB1N/00047423/8

Nieruchomość położona w obrębie Łazory w otoczeniu gruntów leśn. Teren płaski podmokły.

Działka porośnięta roślinnością trawiastą po bokach rosną pojedyncze drzewa sosnowe.

Brak dostępu do drogi publicznej.

Możliwy dojazd drogą gruntową leśną.

Nie objęta miejscowym planem zagospodarow.

przestrzennego.

7 230,00

Zwoln. z podatk VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r  o podatk od towar i usług  (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

800,00

Nie dotyczy

Nie występują

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 w  budynku Urzędu Gminy Harasiuki ul. Długa 11, pokój nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli, którą należy wpłacić w pieniądzu polskim na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr  57 9602 0007 3000 0114 2000 0028 w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.(decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Harasiuki.

 

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty, oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Osoby fizyczne zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny okazać komisji przetargowej dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości. Osoby prawne – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego zaś w przypadku osób umocowanych do reprezentowania osób prawnych – właściwe pełnomocnictwo.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionej działki można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06  wew. 36 w godz. pracy Urzędu.

 

Harasiuki, dnia 2020-03-03

 

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-03-03
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Żurawicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2020 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 418
03 marca 2020 12:38 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)