Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Harasiuki, dnia 2010-02-12 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Harasiuki, dnia 2010-01-28 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 19 stycznia 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-277/09/is,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 września 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s z...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ" z siedzibą w Racławicach, ul. Rudnicka 15, 37 - 400 Nisko. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 czerwca 2008r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 czerwca 2008r Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) Informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ” Instalacji zbiornikowej na gaz płynny...

KONKURS WIEDZY O REGIONIE PT. „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO HARASIUK

W dniu 28 maja 2008r. odbył się konkurs pt. „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO HARASIUK", którego celami było: * Popularyzowanie poznawania regionu jako przeszłości i dnia dzisiejszego, * Rozwijanie wśród dzieci umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu, * Rozbudowywanie zainteresowań...

Gminne obchody „Dnia Strażaka”

W dniu 4 maja 2008r. odbyły się gminne obchody „Dzień Strażaka”, gospodarzem tegorocznych obchodów tego święta była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maziarni. Uroczystości DNIA STRAŻAKA, poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji strażaków odprawiona w Kościele Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej pod...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 maja 2008r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 maja 2008r Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) Informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie dróg powiatowych Banachy-Zarzecze-Rzeczyca...