Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o zamiarze dokonania...

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II

W dniu 2 maja 2010r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II. Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza parafii Hucisko, ks. Jana Chmiela, a fundatorem są wierni tej parafii. Na pomniku został umieszczony napis „Największemu...

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Tadeusza CHARCHUT Dyrektora Podkarpackiego...