Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 07 lipca 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

RRG.II.6733.1.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 07 lipca 2011r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 czerwca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 czerwca 2011r. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20 czerwca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 czerwca 2011r. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 2 czerwca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2011r. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 maja 2011 r. znak RRG-IV.6220.2.2011, w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 maja 2011 r. znak RRG-IV.6220.2.2011, w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 maja 2011 r. znak RRG-IV.6220.2.2011, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 maja 2011 r. znak RRG-IV.6220.2.2011, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2011 r. znak WOOŚ.4233.29.2011.KR-13

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2011 r. znak WOOŚ.4233.29.2011.KR-13

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2011 r. znak WOOŚ.4233.29.2011.KR-12

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2011 r. znak WOOŚ.4233.29.2011.KR-12

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 maja 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 maja 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a...