Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Harasiuki z dnia 24 maja 2010r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach , 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza że w okresie od 5 maja 2010 r. do 4 maja 2011 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.